Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


12.10.2007

Постанова № 320 -ВІ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Вінницьке ТУ


ПОСТАНОВА № 320 -ВІ

м.Вінниця

2007-10-12

Я, уповноважена особа Комісії, Іванов Леонід Романович, начальник Вінницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі розглянутих матеріалів справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні: відкритого акціонерного товариства Ладижинський завод ЗБК, 24321 Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Наконечного, 184, ЄДРПОУ 00131966, тел./факс (043-43) 6-11-03, 6-20-62, р/р 26004003490001, ф-я »від ПІБ в м. Ладижин, МФО 302485,

ВСТАНОВИВ:

згідно ст. 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, пункту 1 глави 2 розділу ІІ Положення “Про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого Рішенням ДКЦПФР 19.12.06 №1591 (Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.07 №97/13364) до особливої інформації про емітента відносяться відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Емітенти цінних паперів зобов’язані розкривати особливу інформацію у повному обсязі відповідно до вимог цього Положення (у формі повідомлення). Розкриття особливої інформації емітентом здійснюється відповідно до розділу ІІ чинного Положення. Відповідно до вимог пункту 6 глави 2 та пункту 1 глави 3 розділу ІІ, емітент цінних паперів зобов’язаний розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки: у стрічці новин – протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії; в офіційному друкованому виданні – протягом п’яти робочих днів з дати вчинення дії; подання до Комісії – протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії. *********************************************************************** Таким чином, особливу інформацію за вищевказаними подіями несвоєчасно опубліковано в офіційному друкованому виданні, чим порушено вимоги пункту 3 статті 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та вимоги пункту 1 глави 3 розділу ІІ Положення “Про розкриття інформації емітентами цінних паперів” в частині розкриття особливої інформації в офіційному друкованому виданні та права акціонерів на своєчасне отримання інформації про зміни, що відбулись в господарській діяльності АТ і впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу по них. На розгляд справи про правопорушення керівник або представник товариства не прибув та не надав пояснень з приводу виявленого порушення, тому уповноваженою особою Комісії було розглянуто справу про правопорушення одноособово за наявними в ній матеріалами. Ніяких клопотань про перенесення розгляду справи від товариства не надходило. Факт вчиненого правопорушення підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів №332-ВІ від 04.10.07, письмовим поясненням від 04.10.07 головного бухгалтера товариства та копією повідомлення від 30.03.07. Враховуючи вищевикладене, керуючись р.р. 7-8 Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР №27 від 13.02.01, та на підставі п.5 ст. 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» –

ПОСТАНОВИВ:

За порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів застосувати до відкритого акціонерного товариства "Ладижинський завод ЗБК" санкцію у вигляді попередження. Копію цієї постанови направити протягом трьох днів особі, щодо якої застосована санкція. Постанова може бути оскаржена до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, суду або господарського суду у встановленому законодавством порядку. Застосування санкції за правопорушення законодавства на ринку цінних паперів не звільняє юридичну особу від обов’язку усунути порушення.