Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.04.2017
Дата публікації 23.03.2017 13:40:49
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Юридична адреса* вул. Наконечного, буд.184, м.Ладижин, Вінницька обл. , Україна, 24321
Керівник* Гринчик Інна Яношівна - Голова правління. Тел: (04343)6-11-03
E-mail* yana@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів

 

Правління Приватного акціонерного товариства “Ладижинський завод ЗБК” повідомляє акціонерів що до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  “11” квітня 2017 року  о 9.00  годині за адресою : 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. Наконечного, 184, другий  поверх, зал засідань, включено додаткове питання:

 

13. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

 

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням АТ «Ладижинський завод ЗБК» за адресою : 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. Наконечного, 184

Телефон для довідок: (04343) 6-14-83, 6-11-03

 

Нагадуємо, що для участі та голосуванні на зборах, Ви, або Ваша довірена особа, маєте зареєструватися. При собі обов’язково мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства . Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.

 

Повідомлення про зміни до порядку денного Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості НКЦПФР»  № 56_ від 23.03.2016 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні:

 

Голова правління                 І.Я. Гринчик

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гринчик Інна Яношівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2017
(дата)