Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 02.07.2010
Дата публікації 05.07.2010 08:28:51
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Юридична адреса* 24321, Вінницька область, м.Ладижин, вул.Наконечного, 184
Керівник* Полончак Янош Яношевич - директор-голова правління. Тел: 0434361103
E-mail* opora@baikal-west.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1). На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №2 від 02.07.2010р.) прийнято рішення про звільнення голови правління Полончака Яноша Яношовича (паспорт АА-890999, виданий Ладижинський МВМ УМВС України в Вінницькій області, 08.12.1998 р). Частка в статутному капіталі 0,2635%. Перебував на даній посаді 11 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2). На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про звільнення члена правління Маценко Людмили Пилипівни
( паспорт АА-640485, виданий Ладижинський МВМ УМВС України в Вінницькій області, 21.01.1998р). Частка в статутному капіталі 0,0151%. Перебувала на даній посаді 11 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про звільнення члена правління Левандовського Михайла Михайловича
( паспорт АВ-230597, виданий Гайсинським РВ УМВС України в Вінницькій області, 17.04.2001р.). Частка в статутному капіталі 0,001%. Перебував на даній посаді 9 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
4). На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про звільнення голови Спостережної Ради Новацького Віталія Борисовича (паспорт СН-609335, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві, 23.10.1997р.). Частка в статутному капіталі 0,0063%. Перебував на даній посаді 6 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про звільнення члена Спостережної Ради Гончаренко Лариса Йосипівна
( паспорт СО-211764, виданий Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві, 05.10.1999р.). Частка в статутному капіталі 0,0013%. Перебувала на даній посаді 3 роки.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
6) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про звільнення члена Спостережної Ради Гринчик Інни Яношівни
( паспорт АВ-787571, виданий Ладижинський МВМ УМВС України в Вінницькій області, 13.03.2008р.). Частка в статутному капіталі 4,3237%. Перебувала на даній посаді 6 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
7) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про звільнення Голови Ревізійної комісії Бугрової Тамари Григорівни
( паспорт МЕ-379794, виданий Оболонським РУ ГУ МВД України в м. Києві, 16.06.2004р.). Частка в статутному капіталі 0,0013%. Перебувала на даній посаді 6 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
8) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про звільнення члена ревізійної комісії Слюсаренко Марії Миколаївни
( паспорт АА-448567, виданий Ладижинський МВМ УМВС України в Вінницькій області, 11.04.1997р.). Частка в статутному капіталі 0,005%. Перебувала на даній посаді 6 років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
9) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про звільнення члена ревізійної комісії Гураль Яни Яношівни
( паспорт АВ-554530, виданий Ладижинський МВМ УМВС України в Вінницькій області, 02.12.2003р.). Частка в статутному капіталі 4,3225%. Перебувала на даній посаді 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
10) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про призначення члена правління Полончака Яноша Яношовича
(паспорт АА-890999, виданий Ладижинським МВМ УМВС України в Вінницькій області, 08.12.1998 р). Частка в статутному капіталі 0,2635%. Призначено на 5 (п’ять) років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: ВАТ «Ладижинський завод ЗБК» - начальник виробництва, директор заводу.
11) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про призначення члена правління Левандовського Михайла Михайловича ( паспорт АВ-230597, виданий Гайсинським РВ УМВС України в Вінницькій області, 17.04.2001р.). Частка в статутному капіталі 0,001%. Призначено на 5 (п’ять) років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності :Вінницька СУ 524 слюсар-сантехнік, ВАТ «Ладижинський завод ЗБК» формувальник.
12) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про призначення члена правління Маценко Людмили Пилипівни
(паспорт АА-640485, виданий Ладижинський МВМ УМВС України в Вінницькій області, 21.01.1998р). Частка в статутному капіталі 0,0151%. Призначено на 5 (п’ять) років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: Тростянецька ДПІ – ст.. ревізор інспектор, ВАТ «Ладижинський завод ЗБК» - фінансовий директор, головний бухгалтер.
13) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про призначення члена Спостережної Ради Новацького Віталія Борисовича (паспорт СН-609335, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві, 23.10.1997р.). Частка в статутному капіталі 0,0063%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: ВО «Укренергоконструкція» генеральний директор, ЗАТ «Енергокострукція « генеральний директор.
14) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про призначення члена Спостережної Ради Гончаренко Лариси Йосипівної (паспорт СО-211764, виданий Дніпровським РУГУ МВС України у м. Києві, 05.10.1999р.). Частка в статутному капіталі0,001%. Призначено на 5 (п’ять) років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: ВО»Укренергоконструкція « -головний бухгалтер, ЗАТ «Енергоконструкція»- головний бухгалтер.
15) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про призначення члена Спостережної Ради Гринчик Інни Яношівни (паспорт АВ-787571, виданий Ладижинський МВМ УМВС України в Вінницькій області, 13.03.2008р.). Частка в статутному капіталі 4,3237%. Призначено на 5 (п’ять) років.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: ВАТ «Ладижинський завод ЗБК» економіст зі збуту, заступник фінансового директора, менеджер зі збуту та ЗЕТ.
16) На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №2 від 02.07.2010р) прийнято рішення про призначення Ревізора Бугрової Тамари Григорівни (паспорт МЕ-379794, виданий Оболонським РУ ГУ МВД України в м. Києві, 16.06.2004р.). Частка в статутному капіталі 0,0013%. Призначено на 5(п’ять) років.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: ВО «Укренергоконструкція» начальник відділу економіки та зарплати, ЗАТ «Енергоконструкція» - головний економіст.
Згідно Статуту акціонерного Товариства в новій редакції замість ревізійної комісії (3-х чоловік) обирається Ревізор.
Голова Правління ВАТ «Ладижинський завод ЗБК» Я.Я.Полончак.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Голова правління Полончак Янош Яношович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор-голова правління Полончак Янош Яношевич